Cultural Nepal Episode 9 February 21 2017

Description

Episode 9, Cooking Momo with Patrick Snow
February 21, 2017

1 Comments

  • mati prasad dhakal March 09, 2017

    धेरै राम्रो लाग्यो । नेपाली खानाप्रति विदेशमा चासो जगाउनुभएकामा । यसरी नै नेपाली संस्कृतिका बारेमा प्रचारप्रसार गरिरहनु होला भन्ने कामना गर्दछु ।

Leave a Comment